KIA

 • Q77,2
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  D4FB

  4 Sil. Dizel 1.6 CRDi 1582 cc 84 Kw
  (115 Ps) 17:3

  Cerato

  2007 - ....

  41.950
  12.700
  44.000
  0.500
  65.700

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  YSG CS YO
  Q28x62
  03.551100.00
  2.500
  2.000
  4.000

  01.551100.00

 • Q83
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  4 Sil. Dizel 1991 cc 82 Kw (112 Ps) 17,7:1
  Sportage 2,0 CRDI

  2005 - ....

  46.700
  13.900
  46.950
  72.300

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS YO BP
  Q28x65,5
  03.551101.00
  03.551101.04
  1.950 CKP ST
  2.000 CRPGOE
  3.000 NT ST

  01.551101.00
  01.551101.04

 • Q86
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  R2

  4 Sil. Dizel 2184 cc 22,9:1
  Besta Yeni Tip

  1993 - 1999

  47.350
  1.600
  86.150

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP YSG
  Q25x68
  03.551.102.00
  03.551.102.04
  2.000 CRP KV1
  2.000 P STD
  3.000 CRP STD

  01.551.102.00
  01.551.102.04

 • Q86
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  4 Sil. Dizel 2184 cc 22,9:1
  Besta Eski Tip

  1997 - ....

  47.350
  1.600
  86.150

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP
  Q25x68
  03.551.103.00
  03.551.103.04
  2.000 CRP KV1
  2.000 P STD
  4.000 CRP STD

  01.551.103.00
  01.551.103.04

 • Q88,94
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  S2 

  4 Sil. Dizel 2367 cc 53 Kw (72 Ps)
  Ceres 2400

  50.750
  1.700
  94.650

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP
  Q28x73
  03.551.104.00
  03.551.104.04
  2.385 CRP KV1
  2.385 P STD
  4.747 CRP STD

  01.551.104.00
  01.551.104.04

 • Q91
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  D4BC

  4 Sil. Dizel 2497 cc 125 Kw- 170 BG

  STAREX 2.5 CRDI

  ....

  54.250
  15.000
  52.000
  0.340
  83.700

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS YSG YO BP
  Q33x74
  03.551.105.00
  03.551.105.04
  2.500 CKP KV4
  2.000 CRP GOE13
  3.000 NT ST

  01.551.105.00
  01.551.105.04

 • Q91
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  D4CB CRDI

  4 Sil. Dizel 2497 cc 103 Kw (140 Ps) 19,3:1
  Sorento

  2002 - ....

  54.250
  15.000
  52.000
  0.300
  83.750

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS YSG YO
  Q33x75
  03.551.106.00
  03.551.106.04
  2.500 CKP KV4
  2.000 CRPGOE
  3.000 NT ST

  01.551.106.00
  01.551.106.04

 • Q91,1
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  D4BH

  4 Sil. Dizel 2467 cc 73 -78 Kw (99-106 Ps)
  21:1
  Turbo, Intercooler
  K2500 TCI Bongo

  200 - ....

  48.700
  1.300
  88.700

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP YSG YO
  Q29x75
  03.551.107.00
  03.551.107.04
  2.554 CRP KV1
  2.054 CRP KV1
  4.000 CRP GOE

  01.551.107.00
  ​1. ve 3. Silindir
  01.551.107.04
  01.551.108.00
  2. ve 3. Silindir
  01.551.108.04

 • Q92,04
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  SF2400

  4 Sil. Dizel 2367 cc 53 Kw (72 Ps) 21,7:1
  Ceres K2400

  50.600
  1.950
  94.600

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP
  Q28x75
  03.551.109.00
  03.551.109.04
  2.385 CRP KV1
  2.385 P STD
  4.000 CRP STD

  01.551.109.00
  01.551.109.04

 • Q93
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  NV 

  4 Sil. Dizel 2662 cc 80 Ps
  Hi- Besta, K2700

  1997 - ....

  48.250
  1.700
  85.150

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP YSG YO
  Q30x76
  03.551.110.00
  03.551.110.04
  2.000 NT ST
  2.000 CR GOE
  3.000 NT ST

  01.551.110.00
  01.551.110.04

 • Q94,545
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  J20 HC

  4 Sil. Dizel 2665 cc 61 Kw (83 Ps)
  Bongo 2.7, Pregio

  1997 - ....

  50.000
  2.000
  81.650

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP YO
  Q30x76
  03.551.111.00
  03.551.111.04
  2.000 CRP KV1
  2.000 CRP IKA
  3.000 CRP STD

  01.551.111.00
  01.551.111.04

 • Q100
  KIA

  ENGINE INFORMATION

  PISTON

  TYPE

  PIN

  RING

  PROTON NO

  4 Sil. Dizel
  K 3500 KHVD 115 AO Kamyon, Kobra

  58.000
  17.200
  55.000
  105.000

  A

  B-

  B

  BQ

  C1

  C2

  D

  E

  CS SP
  Q34x81,9
  03.551.112.00
  2.500 CRP KV1
  2.000 CRP STD
  4.500 CRP STD

  01.551.112.00

Sort By OEM Number 

Sort By Proton Number 

Sort by Diameter 

KIA

Sort by Brand 

TYPE